۵۷ هجوم، بازداشت ۲۰۸ تن از اعضای (ه د پ) از سوی دولت ترکیه

KMMK: فشارها و تعرضات دولت ترکیه برای ممانعت از تبلیغات انتخاباتی ه د پ هر روز بیشتر میشود، تا کنون ۵۷ بار به مراکز انتخاباتی (ه د پ) حمله شده و ۲۰۸ تن از اعضاء و هواداران (ه د پ) بازداشت شده اند.

بر اساس اخبار روژ نیوز: تبلیغات برای انتخابات رئیس جمهوری و پارلمان ترکیه، در ترکیه و شمال کوردستان وسیعتر شده است، رای ملت کورد همه برای (ه د پ) است و (آ ک پ) این موضوع را نمیتواند قبول بکند به همین دلیل به مراکز تبلیغاتی ( ه د پ) حمله میکنند.
پس از تهدیدات اردوغان برای حمله به شنگال، قندیل و مخمور و استبداد داخلی بر ضد ( ه د پ ) شدت بیشتر به خود گرفته است، کمیسیون حقوقی ( ه د پ ) اعلام کرده اند: در ۱۸ فروردین تا امروز ۵۷ بار به مراکز( ه د پ) حمله شده است.
در گزارش کمیسیون ذکر شده است: که ۲۰۸ عضو و هوادار (ه د پ) در این مدت بازداشت شده اند و ۱۶ تن از این افراد به زندان منتقل شده اند.

قابل ذکر است که در میان اعضاء ( ه د پ)، صلاح الدین دمیرتاش، فیگن یوکسکداخ و صدها تن از اعضاء سرشناس این حزب به زندان منتقل شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان