حکومت ایران: بیمه ای به کولبران تعلق نخواهد گرفت

KMMK:در ارتباط با بیمه کولبران که مدتی بود از سوی نمایندگان مجلس ایران، امور مرزی کشور ایران اعلام کرد از آنجا که کولبری یک شغل موقت است، بیمه آن منتفی‌ است.

مدیرکل امور مرزی وزارت کشور ایران، در نشستی خبری در مورد آیین‌نامه ساماندهی مبادله کالا در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی اظهار داشت. فعالیت کولبران موقتی بوده و تمامی مباحثی که در ارتباط با تعیین بیمه برای کولبران باشد، فاقد ارزش بوده و در این نشست از منتفی شدنِ «بیمه کولبران» خبر داد.
قابل ذکر است که تعداد زیادی از شهروندان شهرهای کوردستان به دلیل عدم فرصت های شغلی، نبود امکانات توسعهای، نبود زمینه ایجاد شغل ، سیاست امنیتی دولت ایران و… مجبور به انجام کار کولبری هستند.
سالانه تعداد زیادی از کولبران از سوی نیروهای نظامی ایران به قتل رسیده و زخمی میشوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان