احضار خانواده عثمان اسماعیلی فعال کارگری کورد از سوی اداره‌ی اطلاعات

kmmk: روز یک‌شنبه ۲۰ خردادماه سال جاری، همسر و دو فرزند فعال کارگری عثمان اسماعیلی از سوی اداره اطلاعت جمهوری اسلامی در شهر سقز احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.

به گزارش گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان: خبات رحیمی همسر این فعال کارگری و آرمان و غزال اسماعیلی فرزندان عثمان اسماعیلی به اتهام تصویربرداری از مراسم روز جهانی کارگر در شهر سقز به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرارگرفته‌اند.

در این احضار از انگیزه این شهروندان در مورد تصویربرداری از مراسم روز کارگر بازجویی به‌عمل‌آمده و درنهایت خانواده عثمان اسماعیلی تحت‌فشار قرارگرفته‌اند تا تعهدنامه‌ای را مبنی بر عدم شرکت در مراسم‌های روز کارگر و روز زنان در آینده به امضا رسانند؛ اما خانواده‎ی آقای اسماعیلی از امضای این تعهدنامه خودداری می‌کنند.

لازم به ذکر است؛ عثمان اسماعیلی فعال کارگری کورد در مراسم روز کارگر در شهر سقز توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و برهم زدن نظم عمومی در شعبه ۴ دادگاه جمهوری اسلامی در این شهر محاکمه و در ۱۷ اردیبهشت با وثیقه‌ی ۳۰ میلیون تومانی آزادشده بود.

این فعال کارگری پیش‌تر نیز در آبان ماه سال گذشته دستگیر و به دو ماه حبس محکوم‌شده بود که بعد از سپری نمودن حکم، در ۲۷ فرودین ماه امسال در یک پرونده‌سازی مجدد به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های بیگانه» مجدد دادگاهی شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان