اعتصاب دانشجويان دانشگاه رازى اسلام آباد غرب در استان كرماشان

kmmk

دانشجويان دانشگاه رازى اسلام آباد غرب در استان كرماشان بمدت دو هفته است كه دست به اعتصاب و ابراز نارضايتى نموده اند.

براساس اين خبر، اين دانشجويان به نبودن آزادى بيان، تهديد و ايجاد وحشت از طرف حفاظت و مسئولين دانشگاه و عدم وجود بهداشت و پاكيزگى ، بدى كيفيت غذا، تحقير از سوى مسئولين دانشگاه، افزايش شهريه ها و … دست به اعتراض زده اند.

دانشجويان اعتصاب كننده اعلام كرده اند تا رسيدن به اهدافشان، به اعتصاب ادامه ميدهند و از حضور در كلاسهاى درس خوددارى مينمايند.

شايان ذكر است جمهورى اسلامى ايران در دانشگاههاى شرق كردستان، براى سركوب دانشجويان و اساتيد از هر روش غير قانونى استفاده و آسايش مردم را زير پا نهاده و آنها را دستگير و همه فعالين مدنى و محيط زيستى و سياسى را با بدترين شيوه ها سركوب مينمايد.

جمعيت حقوق بشر كردستان