تجمع اعتراضی شهروندان بوکانی مقابل فرمانداری

Adnan rashidi:
تجمع اعتراضی شهروندان بوکانی مقابل فرماندار

kmmk: روز نهم خردادماه سال۱۳۹۷خورشیدی، جمعی از شهروندان بوکانی جهت اعتراض به عدم امکانات رفاهی مقابل فرمانداری جمهوری اسلامی در این شهر گردهم آمدند.

برپایه گزارش های ارسالی: شهروندان محلات ناله شکینه”پشت سی متری” و مسجد یاسین، جهت اعتراض به عدم آب شرب، نبود سیستم فاضلاب و بی بهره بودن از گازشهری، مقابل فرمانداری دست به تجمع اعتراضی زدند.

شهروندان این مناطق در شهر بوکان، ظهر امروز در یک راهپیمایی خود را در جلوی فرمانداری به هم رساندند تا به عملکرد این بخش از سیستم دولتی اعتراض نموده و به مطالبات و حقوق خود به مانند یک شهروند برسند.

لازم به یاد آوری است، ساکنین این محلات به دلیل عدم نبود خدمات و امکانات ذکر شده طی سالیان گذشته اعتراض خود را به مسئولین رسانده اند؛ اما تاکنون هیچ گونه اقدامی مبنی بر رفع این مشکلات صورت داده نشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان