صدور ده سال حبس برای یک جوان کورد

kmmk: یک جوان کورد اهل سردشت به نام «میلاد کاژی» به اتهام ارتباط و همکاری با احزاب کوردستانی از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران به ده سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گفته یک منبع آگاه: میلاد کاژی اواخر فرودین ماه امسال از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت‌شده و طی چند روز گذشته حکم ده سال حبس، از سوی اجرای احکام زندان جمهوری اسلامی ایران در سردشت به میلاد کاژی ابلاغ‌شده است.

حکومت جمهوری اسلامی ایران برای کنترل جوانان در شرق کوردستان اقدام به احضار، تهدید، بازداشت و نهایتاً با صدور حکم‌های طویل‌المدت سعی در ایجاد خفقان در جامعه کوردستان را دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان