رد درخواست آزادی آقای محمد نظری از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران در مهاباد

KMMK: محمدحسین آقاسی وکیل آقای محمد نظری زندانی سیاسی کورد اعلام کرده که دادگاه جمهوری اسلامی ایران با آزادی آقای نظری مخالفت کرده است.

محمد نظری یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی کورد است که بیست و چهارمین سال حبس خود را سپری می‌کند و در اعتراض به روند حقوقی پرونده خود دست به اعتصاب غذا زده بود که این اعتصاب بیش از سه ماه ادامه داشت، اعتصاب غذای محمد نظری واکنش رسانه‌ای و مرمی و بین‌المللی را در پی داشت و بسیاری از نهادهای حقوق بشری و فعال مدنی در سطح جهانی خواستار آزادی محمد نظری شدند، اما جمهوری اسلامی ایران به‌منظور پایین کشیدن نام این زندانی سیاسی کورد از صدر رسانه‌ها و کم کردن حمایت گسترده به وی قول مساعد داده‌شده بود اما دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر مهاباد با آزادی محمد نظری مخالفت می‌کند که این مخالفت مجزا از تأثیرات و گوشزدهای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در رابطه با خواستار منع آزادی محمد نظری نیست.

در راستای مخالفت نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با آزادی محمد نظری واکنش خانواده نامبرده را در بر داشته و اعلام کرده‌اند تا آزادی وی از هیچ‌گونه تلاشی دریغ نکرده و کوتاه نخواهند آمد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان