خودکشی دو دختر جوان در ایلام

KMMK: روز چهار شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی، یک دختر ۱۷ ساله اهل روستای تازه آباد استان ایلام به دلیل فقر به زندگی خود پایان داد.

همچنان یک دختر ۱۶ ساله دیگر اهل روستای شیرآوند همان استان از طریق به دار آویختن خود به زندگی خود پایان داد، علت خودکشی این دختر جوان هنوز مشخص نشده است.

خودکشی جوانان رو به افزایش است، در ۱۷ اردیبهشت امسال سه دانش آموز دختر در نقده همزمان اقدام به خودکشی کردند که یکی از آنها جان خود را از دست داد.

قابل ذکر است که: خودکشی در شرق کوردستان در حال افزایش است و تمامی گرههای سنی به ویژه جوانان را در بر گرفته است و تا کنون هیچ راه حلی برای مقابله با این معظل در پیش گرفته نشده است و دلیل اصلی به جمهوری اسلامی بر میگردد به گونه ای که در سال ۲۰۱۷ در شرق کوردستان ۴۵ مرد و ۴۰ زن که ۹ تن از این افراد کودکان بودند به زندگی خود خاتمه داده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان