محاکمه یک فعال حقوق بشر در ملایر

kmmk: پس از آغاز اعتراضات ۹ دی ۱۳۹۶ در شهر ملایر ” تیمور خالدیان ” شهروند ملایری در شرق کوردستان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و  قرار  بر این است روز پنج شنبه  هفته جاری در دادگاه جمهوری اسلامی ایران در ملایر محاکمه شود.

وب سایت کوردانه در مورد این شهروند کورد نوشته: «تیمور خالدیان اعلام کرده است در داخل پاسگاه و قبل از انتقال به زندان به گونه ای شکنجه شده بود که پس آزادی هم نتوانسته به طور طبیعی راه برود یا بنشیند.»

نامبرده همچنین اعلام کرده که در روز اجتماعات اعتراضی، پیش دکتر بوده و در تجمعات مشارکت نکرده و تنها به دلیل داشتن پیشینه فعالیت مدنی بازداشت شده است.

در روز ۳ خرداد به اتهام اجتماع و تبانی و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه ملایر در استان همدان قرار است تیمور خالدیان مجددا محاکمه شود و احتمال میرود برای وی مجازات تعیین گردد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان