کشته و زخمی شدن شهروندان توسط سپاه پاسداران ایران

KMMK:

یک شنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ سپاه پاسداران ایران در ناحیه مرزی کیله شین که مابین شرق و جنوب کوردستان است، سه شهروند شرق کوردستان را هدف شلیک مستقیم قرار داده که منجر به کشته شدن یک نفر شده است و دو نفر دیگر زخمی شده اند.

سخنگوی پلیس سوران در جنوب کوردستان اعلام کرده است که این سه شهروند اهل روستایی از توابع اورمیه هستند و به منظور جمع آوری گیاه به این منطقه وارد شده‌اند.

نبود فرصت های شغلی و بیکاری شهروندان را وادار کرده است که برای تامین مخارج زندگی به فعالیت‌هایی نظیر جمع آوری گیاهان بهاری و کولبری پرداخته و از این طریق امرار معاش کنند.

این در حالی است که با وجود تمامی این مشکلات بیکاری، نیروهای مرزبانی و سپاه ایران به عمد این شهروندان را هدف خچحمله قرار داده و اقدام به قتل و کشتار آنها میکنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان