آمارهایی ترسناک از وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم/فروپاشی اجتماعی

KMMK: بر پایه گزارش‌ها و آمارهایی که نهادهای رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر کرده‌اند، میتوان از فروپاشی کامل اجتماعی و اقتصادی در ایران و شرق کوردستان خبر داد.
عدم مدیریت، تبعیض، فساد، ناکارآمدی سیستم ج.ا.ایران باعث شده است که وضعیت مردم در کوردستان و ایران روزبه‌روز بدتر شود.
بر اساس گزارش ها و داده های رسمی ایران،
-به ازای هر ۴ نفر در کشور یک نفر دارای اختلال روانی است
-وجود 6 میلیون افسرده در کشور
-به ازای هر 3.5 ازدواج یک طلاق
-وجود 4 میلیون و 400 هزار معتاد در کشور
-وجود 3 میلیون زن سرپرست خانوار در کشور
-15 میلیون و 200 هزار پرونده قضایی در کشور
-ورودی زندان‌های کشور 459 هزار و 666 نفر
-17 هزار نفر در تصادفات سالانه فوت می کنند
این آمارها نشان از عمق فاجعه و بحرانی است که سیاستهای جمهوری اسلامی ایران آنها را پدید آورده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان