جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

شایان فرجی یک چشم خود را ازدست داده و احتمال ازدست دادن چشم دیگرش زیاد است

kmmk: ٢٢ اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی در روستای ژنین از توابع سولاوا «سروآباد» در مریوان هما کودکی که بر اثر انفجار مین هر دو دست خود را از دست داده بود امروز بر اثر ترکشهای که به چشمش اصابت کرده بودند یکی از چشمهای خود را از دست داد و احتمال از دست دادن چشم دیگرش نیز وجود دارد.

بر اساس گزارشهای دریافتی این کودک در حالی که هر دو دست خود را از دست داده احتمال از دست دادن گوشهایش نیز وجود دارد.

قابل ذکر است: در حالی که سالانه صدها نفراعم از پیر و جوان و بچه، زن و مرد بر اثر انفجار مین مجروح و قطع عضو میشوند و یا جانشان رااز دست میدهند و در تمامی سوانح جمهوری اسلامی ایران از سوی مراکز حقوق بشری و سازمانهای جهانی محکوم شده و مورد انتقاد قرار میگیرد ولی با این وجود حکومت هیچ تلاشی برای پاکسازی تمامی مناطق مین گذاری شده صورت نداده و در برخی مناطق نیز مین تازه کار میگذارد و هیچگاه خود را در قبال زیر پا نهادن حقوق و کشت و کشتاری که در شرق کوردستان رخ میدهد، مسئول نمیداند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

سه شهروند پیرانشاری به 15 سال زندان محکوم شدند

کشته و زخمی شدن دو کولبر در شرق کوردستان

مرگ یک کولبر زخمی پس از ۱۰ روز