بازداشت شهروند بهایی در کرماشان

KMMK: در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی یک شهروند بهایی با نام ” خداداد میری ” از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

این شهروند بهایی به اتهام ” تبلیغ علیه نظام ” بازداشت شده است و با وجود پیگیری مکرر اعضای خانواده نامبرده تا کنون نتوانسته اند هیچ گونه اطلاعی از سرنوشت و محل نگهداری وی کسب کنند.

قابل ذکراست که: در جغرافیای سیاسی ایران و در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی ادیان و عقلیتهای مذهبی حق هیچ گونه تبلیغ و فعالیت مذهبی ندارند و عقلیتهای مذهبی به صورت مخفیانه و زیر زمینی فعالیتهای مذهبی خود را انجام میدهند و با این وجود برخی از افراد مبلغ و فعال مذهبی به اتهام فعالیت و تبلیغ مذهبی بازداشت شده و مورد شکنجه، تهدید، زندان و… قرار میگیرند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان