مریوان/ بر اثر انفجار مین یک کودک هر دو دست خود را از دست داد

KMMK:

در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی در روستای ” ژنین” از توابع شهر سروآباد مریوان یک کودک ۱۲ ساله با نام ” شایان فرجی “ٚ فرزندکمال بر اثر انفجار مین هر دو دست خود را از دست داده است.

در گزارش آمده است که شایان بغیر از دو دست، صورت و گوشش نیز به شدت مجروح شده است.

 

قابل ذکر است که: در پایگاه های کهنه سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تعداد زیادی مین کاشته شده به جای مانده اند و بر اثر شیب و سیل آبها هر ساله این مینها به طرف دشتها و مناطق دور از پایگاهها حرکت کرده و در فصل بهار که مردم مشغول گردش در طبیعت و چیدن گیاههای بهاری هستند با مین برخورد کرده و مینها منفجر میگردند و مصیبتهای چون قطع عضو و مرگ انسانها رابه دنبال دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان