مرگ کارگر کورد در سقز

KMMK: روز چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ یک کارگر جوان با نام مظفر محمدیان بر اثر افتادن کیسه گچ روی سرش جان خود را از دست می دهد.

این کارگر کورد در حین کار کردن دچار این حادثه شده است، نامبرده اهل روستای تیکانلوه از توابع شهرستان سقز می باشد.

شایان ذکر است که به دلیل نبود آموزش های امنیتی در حین کار و نبود استاندارد لازم برای کار در ایران به ویژە شرق کوردستان سالانه شاهد چنین حوادثی هستیم .

جمعیت حقوق بشر کوردستان