کشتە و زخمی شدن چند کارگر در سنە

KMMK: دوشنبه ۱۷اردیبهشت ماه سال جاری، به علت فقدان ایمنی در محیط کار، دو کارگر کورد با هویت “رشید ویسی و احمد قلی خانی” در کارخانه شیر بفرین، واقع در شهرک صنعتی شماره دو سنه، به سبب ترکیدن یکی از دیگهای دوجداره این کارخانه، جان خود را از دست دادند.د

دراین حادثه چهار کارگر دیگر نیز، به شدت زخمی، و به مرکز درمانی توحید منتقل شدند.

این کارخانه سازنده شیرهای بسته بندی شده و لبنیات دارای دو شیفت کاری ۱۲ساعته است.

یکی از علتهای بروز حوادث در مکان کار، فقدان تجهیز وسایل حفاظتی”نظیر استفاده نکردن از وسایل ایمنی و حفاظتی در کارها، استفاده از ماشین های بدون حفاظ” و به طور کلی عدم رعایت اصول حفاظتی میباشد. و اما نبود آموزش لازم و کافی کارگران، چنین خسارات جبران ناپذیری را رقم میزند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان