خود کشی دختر جوان در شهر سنه

KMMK: روز یک شنبه ۱۶  اردیبهشت ۱۳۹۷، یک دختر جوان در شهر سنه واقع در شرق کوردستان به زندگی خود پایان داد.

بر اساس گزارشهای رسیده این دختر جوان نامزده داشته و  علت خود کشی و چگونگی آن هنوز مشخص نشده است.

شایان ذکر است که: آمار خود کشی ها در شرق کوردستان رو به افزایش است که بیشترین نشانه ها به خود جمهوری اسلامی ایران برمی گردد؛ طی سال ۲۰۱۷ میلادی نزدیک به ۴۵ مرد و ۴۰ زن خودکشی کردهاند که از این میان ۹ نفر آنان بچه و ۱۱ مورد از این خود کشی ها خودسوزی گزارش شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستا‎ن