تشدید تهدیدات نهادهای امنیتی/اعتصاب کوردستان وارد روز بیستم شد

KMMK: اعتصاب بازاریان شهر بانه با وجود و تشدید تهدیدات نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران وارد بیستمین روز خود شده است.

جمهوری اسلامی ایران نیروهای ضدشورش و نظامی را در سطح شهر مستقر و فضایی شهر را به شدت امنیتی کرده است، حکومت ایران در تلاش است از گسترش اعتراضات و اعتصابها جلوگیری کرده و مانع حضور معترضان در مکانهای عمومی شود.

قابل ذکر است که حکومت ایران، اینترنت این شهرستان شرق کوردستان را کاملا قطع و از انتقال هر گونه اطلاعاتی در ارتباط با اعتصابها جلوگیری میکند.
“جلوگیری از انتشار اخبار اعتصاب بازاریان و عدم پوشش آن از سوی رسانه‌ها”، ممانعت از سرایت اعتصاب به مابقی شهرهای شرق کوردستان، دلایل عمده قطع اینترنت می‌باشند.

از روز یکشنبه بیست و ششم فروردین‌ماه، بازاریان و اصناف شهر بانه در اعتراض به بسته شدن بازارچه‌های مرزی و افزایش تعرفه‌های گمرکی اعتصاب کردند.

طی چند روز گذشته، بازاریان اعتصابی بانه با تجمع در مقابل فرمانداری و پهن کردن سفره خالی و حمل پلاکاردهایی با شعارهای “فرماندار استعفا”، “ما جواب می‌خواهیم”، “بابا نان نداره” و “سفره‌ها خالی است” خواستار پاسخ صریح مسئولین در رابطه با بسته شدن مرزها شدند.

تبعیض، سیاستهای امنیتی، تبعیض سیاسی ملی باعث شده است معیشت بسیاری از مردم شهرهای مرزی شرق کوردستان وابسته به مرزها باشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان