سازمان عفو بین‌الملل از دولت ایران خواست که حکم اعدام رامین حسین پناهی را لغو کند

KMMK: بعدازآنکه حکم اجرای اعدام رامین حسین پناهی، زندانی سیاسی کورد از سوی حکومت ایران صادر شد؛ سازمان عفو بین‌الملل از طریق بیان‌نامه‌ای خواستار توقف این حکم شد.

امنستی به این اشاره‌کرده است که: «اطلاعات به‌دست‌آمده حاکی از آن است که جلسه دادرسی تنها در زمان یک ساعت برگزار شده و حکم اعدام این زندانی را صادر کرده و آثار شکنجه روی بدن این زندانی دیده‌شده است.»

عفو بین اللمل در بیان نامه ذکر کرده است که: «هیچ مدرکی از سوی دادگاه ارائه نشده است که تائید کند رامین کسی را به قتل رسانده باشد، برای همین ما از دولت ایران می‌خواهیم که حکم اعدام رامین حسین پناهی را لغو کند.»
جمعیت حقوق بشر کوردستان