حملە نیروهاى امنيتى به كارگران شهر سقز در روز جهانى كارگر

KMMK: امروز  يكم ماه مه روز جهانى كارگر ، كارگران شهر سقز براى بزرگداشت روز جهانى كارگر در ميدان كارگران ساختمانى ” چومى ولى خان ” تجمع كردند و همزمان نيروهاى امنيتى و لباس شخصى جمهورى اسلامى ایران به اين تجمع حمله نموده و پس از يك ساعت درگيرى ” محمود صالحى ” فرد سرشناس و فعال كارگرى از ناحيه دست زخمى شد و چند نفر را نيز بازداشت كردند.

اين گزارش رسيده از سوى محمود صالحى نيز تأييد شده است ،  ” عثمان اسماعيلى ” يكى از بازداشتيهاى امروز بود و تا لحظه تنظيم ابن خبر از سرنوشت بازداشت شدگان هيچ اطلاعى در دست نيست.

لازم به ذكر است كه ، نيروهاى امنيتى چند دستگاه موبايل برخى از كارگران گرفته اند ، تا از راه عكسهاى كه در داخل موبايلهايشان بتوانند پرونده اى امنيتى از شيوه ى ارتباط انها بسازند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان