خطر اعدام رامين حسين پناهي/جان رامین در خطر است

KMMK: سه شنبه يازدهم ارديبهشت دبيرخانه ديوان عالي كشور از تاييد نهايي حكم دادگاه بدوي انقلاب مبني بر اعدام رامين حسین پناهی خبر داد.
دبیرخانه مذکور پرونده نامبرده را به شعبه اول انقلاب اسلامي ایران در سنه شرق کوردستان ارسال کرده است.
انور حسين پناهي برادر ارشد رامين،طي تماس تلفني با وکیل مدافع این زندانی سیاسی کورد اعلام داشته است كه افشين برادر ديگر رامين كه در زندان است، طي تماس تلفني از ابلاغ راي و احتمال اجراي آن در روز پنج شنبه خبر داده است.
خطر اعدام ، جان رامين حسين پناهي را تهدید می‌کند و بيم هر اتفاقي مي رود. چنين رويه اي نسبت به پرونده رامين حسین پناهی خلاف اصول حقوقي و قوانين موجود است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکوم دانستن حکم اعدام، روند بازجویی و قضایی پرونده رامین حسین پناهی را نقض آشکار حقوق بشر دانسته و این حکم را حکمی سیاسی برای سرکوب بیشتر ملت کوردستان میداند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان