وادار كردن علويهاى عفرين براى گرفتن هويت ترکی از سوى دولت اشغالگر تركيه

Kmmk: دولت تركيه اشغالگر با زور و تهديد علويهاى عفرين را وادار به گرفتن هويت تركى ميكند تا انها را در انتخابات ٤ تير ماه به كار گيرد.

دولت اشغالگر تركيه و تبهكاران در عفرين به اشغالگرى خود ادامه مى دهند ، شهروندان عفرين را تحت فشار قرار داده و مى خواهد جغرافياى منطقه و هويت و فرهنگ عفرينيها را تغيير دهد ، در همين حال علويهاى عفرين نيز با سياست ژنو سايد دولت تركيه روبرو هستند.

دولت تركيه براى اينكه علويهاى عفرين را در انتخابات ٤ تيرماه اين كشور به كار گيرد به انها هويت تركى مى دهد.
همچنين دولت تركيه با زور ساكنين روستاى “كوكان “از توابع ماباتاى عفرين را وادار به گرفتن هويت تركى كرده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان