بیانیه جمعی از سازمان های مردم نهاد در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری زمین های گمرک مهاباد

بیانیه جمعی از سازمان های مردم نهاد در خصوص جلوگیری از تغییر کاربری زمین های گمرک مهاباد
kmmk:

طبق گزارشی کە بەجمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە وپایگاه خبری تحلیلی هاژه نیز منتشر نمودە ،جمعی از انجمن ها و سازمان های مردم نهاد در خصوص لزوم حفظ جلوگیری از تغییر کاربری های فضای سبز و زمین های موسوم به گمرک اطلاعیه صادر کردند که متن آن به شرح زیر است:

مردم شریف مهاباد مسئولان محترم شهرستان و استان

در شرایطی که شهر سابقا سر سبز مهاباد از کمبود شدید فضای سبز و بوستانهای مناسب رنج میبرد بار دیگر تطاول و دست درازی به اندک فضاهای سبز باقی مانده و شریانهای تنفسی شهر مانند خنجری زهراگین احساسات عمومی شهروندان را زخمی کرده است.
عملیات خاکبرداری وساختمان سازی در اراضی موسوم به دادگستری در جنب پارک ملت تجاوز به حریم رودخانه، چشم اندازهای بصری آشنا برای مردم و بی حرمتی به محیط زیستی است که در هیچ شهری به اندازه مهاباد در دهه های اخیر با بی مهری و قدر نشناسی مواجه نشده است. مهاباد در گذشته ای نه چندان دور باغ شهری بود که دل مسافران را می ربود و روح ساکنان سبزاندیش آن را نوازش می داد. دریغا که دست تجاوز زمین خواری و بورس بازی این سرمایه ی گرانسنگ تاریخی و زیست محیطی و فرهنگی را از صاحبان آن ربوده و ظاهرا با انگیزه های اقتصادی و منفعت طلبانه بنای ایستادن هم ندارد.
از یادمان نرفته که نه سال پیش چگونه هزاران نفر از شهروندان مهاباد امضای خود را پای طوماری گذاشتند که خواهان حفظ این تنها پهنه ی سبز باقی مانده بود. با این وجود رویه ی نگران کننده شورا و شهردار فعلی مبنی بر مسکونی کردن قطعات مذکور و صدور پروانه ساختمانی مخالف ارادەی عمومی مردم شهر بوده و ما نسبت به تبعات و پیامدهای آن هشدار می دهیم.
همچنین از اعضای شورا خواهشمند است نسبت به مصوبەی روز 12/1/97 خود درباره ی حفظ این پهنه و ممنوعیت ساخت و ساز در آن و قولشان به مردم و نماینده محترم مهاباد وفادار بمانند. همچنین خواهانیم که به شیوه قانونی و به نحو احسن حق و حقوق مالکانی که سرمایه ی خود را سالهاست به خاطر عدم کفایت و تخلفات مسئولان وقت ازدست رفته تلقی می نمایند پرداخت و تسویه نمایند و ایشان را نیز از بلا تکلیفی خلاص و این پرونده پر درد و رنج را یکبار برای همیشه حل شده و مختومه اعلام نمایند. نسبت به برخی حرکات خزنده و مغایر منافع مردم در اراضی مجاور زمین گمرک و سبزیخانه های شخصی و موقوفه دیگر مانند خشک کردن عمدی درختان و قطع آنها جهت زمینه سازی برای تغییر کاربری هشدار میدهیم .
لازم به یادآوریست که در سالهای گذشته عدم بررسی و کارشناسی دقیق و روند غیر شفاف آن، فرصت خرید و فروش زمینهای حیطه فضای سبز و صدور پروانه برای آنها را فراهم کرده است و این امر باعث پایمال شدن حق عمومی شهروندان و اتلاف سرمایه های طبیعی مملکت شده است، سرمایه ای که نه تنها حق طبیعی شهروندان، بلکه حق نسلهای آینده این شهر است و اطلاع از روند این تخلفات، هم حق مردم و هم درس عبرتی برای جلوگیری از موارد مشابه در آینده است.

تعاونی حفظ محیط زیست مهاباد

جمعیت بانوان ژین

انجمن سبزاندیشان جوان مهاباد

انجمن جامعه سبز زاگرس

کانون سبز گردشگری کانی برازان

انجمن ژیانه وه ی ژینگه

انجمن حمایت از حیات وحش کانی برازان

جمعیت حقوق بشر کوردستان