محاکمه مجدد فعال کارگری کورد بعد از آزاد شدن از زندان

kmmk: مورخه ۲۳ فروردین‌ماه، شعبه سوم دادیاری دادگستری جمهوری اسلامی در سقز، فعال کارگری کورد عثمان اسماعیلی را طی یک احضاریه با عنوان و اتهام اقدام علیه حکومت از طریق ارتباط با رسانه‌های خارجی در زندان (باآنکه هنوز در زندان محبوس بودند) را مجدداً محاکمه کرد.

لازم به یادآور است که: عثمان اسماعیلی به دلیل دفاع از حق خود به‌عنوان یک کارگر، مدت یک ماه را در زندان جمهوری اسلامی در سقز محبوس بوده و در تاریخ ۲۷ فروردین پس از پایان محکومیت از زندان آزاد و با طرح اتهام فوق، مجدداً وی مورد محاکمه قرارگرفته و با تأمین قرار وثیقه به‌صورت موقت آزاد شدند.

تمامی فعالان مدنی، کارگری، سیاسی و مدافع محیط‌زیست در شرق کوردستان تحت شدیدترین فشارها از سوی حکومت قرارگرفته و با طرح اتهامات واهی و متفاوت، قصد ممانعت از فعالیت این فعالان اجتماعی یا ترک وطن و تسلیم شدن این قشر فعال جامعه رادارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان