خشک شدن چشمه‌ها و رودخانه‌های خرم‌آباد/ بحران آب

KMMK: خرم‌آباد هم‌اکنون در حال تجربه مشکلات جدی بحران کم‌آبی است، بر اساس آمار ‎٪۸۰ آب‌های زیرزمینی، چشمه‌ها و رودخانه‌های خرم‌آباد خشک‌شده‌اند و نزدیک به ۶۰٪ سدها نیز خالی‌شده‌اند.

از عوامل اصلی بحران کم‌آبی می‌توان به کاهش باران و خشک‌سالی اشاره کرد اما دیگر عوامی همچون برداشت بی‌رویه از ذخایر آبی، حفر چاه‌های غیرمجاز، برداشت آب‌های سطحی و زیرزمینی از طریق شبکه‌های بزرگ هیدرولیکی را نام برد که عواقبی همچون خشک شدن آب رودخانه‌ها و تالاب‌ها، کاهش سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین، فرسایش خاک، بیابان‌زایی و بروز پدیده طوفان‌های گردوغبار را به دنبال خواهد داشت.

قابل‌ذکر است که: جمهوری اسلام ایران درزمینهٔ بحران کم‌آبی، انگشت اشاره را به‌سوی مردم نشانه رفته است و مردم را در این زمینه مقصر و متهم دانسته و بخش مصارف خانگی آب را از عاملان بروز بحران کم‌آبی دانسته و اعلام کرده است که با خانوارهایی که مصرف آب بیش‌ازحد مجاز داشته باشند (خانواده‌های پرمصرف) برخورد خواهد شد و این در حالی است که مصارف آب خانگی تنها ۱۰ درصد کل مصرف آب را در خود گرفته است و با نبود راهکارهای جدی و بی‌توجهی مسئولین بر حل مشکلات آبی و عدم انتخاب مدیرانی متخصص و بالیاقت بر پیشرفت بحران کم‌آبی دامن خواهد زد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان