خودکشی یک دختر ۲۰ ساله در مریوان

KMMK:

در روز ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ خورشیدی یک دختر ۲۰ ساله با مشخصات ( پ، ی ) ساکن تازه آباد مریوان به دلیل اعمال فشار از سوی خانواده خود، دست به خودکشی زده و با حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داده است.

لازم به یادآوریست که:

قبلا نیز یکی از پسرهای این خانواده با مشخصات ( م، ی) نیز بر اثر اعمال فشاراز سوی خانواده خودکشی کرده بود.

قابل ذکر است: جایگزین کردن سیستم مردسالاری و پیر سالاری، فقر و بیچارگی و فرهنگ سازی ناکار آمد و دنباله روی مذهبی که از سوی تسلط سیاسی بر جامعه حاکم شده، روزانه حادثه میافریند و تاسفانه هیچگونه تحقیق، شفاف سازی و فرهنگسازی اجتماعی برای مقابله با این زیان بزرگ در پیش نگرفته شده و نخواهد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان