لغو نمايندگى دو نماینده‌ی حزب دموكراتيک خلق‌ها از سوى پارلمان تركيه

Kmmk: روز ١٩ آوریل ٢٠١٨، پارلمان تركيه حق نمايندگى «عثمان بايدمير» نماينده شهر اورفا و «سلما ایرماک» نماينده شهر جولمرگ از شمال كوردستان را به رأى گذاشت و با اكثريت آراء لغو كرد.

به نقل از گزارش، نمايندگان حزب دموكراتيك خلق‌ها در اعتراض به اين اقدام پارلمان تركيه را ترك كردند، همچنین دادگاهى در تركيه اخيراً عثمان بايدمير را‌ به زندان محكوم كرده بود و سلما ايرماك نيز از سال ٢٠١٦ در زندان به سر مى برد.

لازم به یادآوری است: پس از كودتاى سال ٢٠١٦در ترکیه، شمال كوردستان در وضعيت فوق العاده و امنيتى قرار گرفته و بيش از هزاران نفر بازداشت شده اند و از ٥٩ نماينده حزب دموكراتيك خلق ها كه با آراى مردم به پارلمان فرستاده شده بودند ١١ تن از انها تاكنون به اتهامات سياسى از پارلمان اخراج و تعدادى نيز همچون رياست مشترك اين حزب صلاح الدين دميرتاش و فیگن یوکسداغ در زندان به سر مى برند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان