پيدا شدن لاشه دهـها اسب در جنگلهـاى شرق كوردستان

پيدا شدن لاشه دهـها اسب در جنگلهـاى شرق كوردستا

ك م م ك

با استناد خبر منابع داخلى و عكسهـاى مصور در تاريخ ١٣٩٧-٠١-٢٨ لاشه ى دهـها اسب كشته شده در جنگلهـاى ميراباد اشنويه كه با شليك گلوله از پاى در امده بودند، پيدا شده است.

ادامه خبر حاكى از اين است، زمانيكه كه مردم معترض شهـرهـاى مرزى شرق كوردستان براى بارگشايى مرزهـا اعتصاب كرده بودند، نيروهـاى حكومتى جمهـورى اسلامى ايران در هـفت كيلومترى شهـرستان مرزى اشنويه به كاروان كاسبكاران مرزى حمله كرده و اسبهـايشان را از پاى در اوردند.

قابل تأمل است كه اين رويكرد (تراژدى) اولين بار نيست كه در شهـرهـا و مرزهـاى شرق كوردستان و از جانب نيروهـاى وابسته به جمهـورى اسلامى ايران رخ مى دهـد، بلكه هـميشه و پيوسته در طول سالهـاى اخير تكرار گرديده است.
بديهـى است كه اين عملكرد دست اندركاران حكومتى ايران كاملاً تعرض به حقوق حيوانات مى باشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان