یک جوان کاسبکار بر اثر تعقیب و گریز نیروهای امنیتی جمهوری سلامی ایران جان خود را از دست داد

KMMK:

در ۱۷ فروردین ۱۳۹۷ خورشیدی یک جوان کورد با نام ” عبدالرحمان جمشیدی” ۲۰ ساله و فرزند حاج ابراهیم اهل روستای “سیف” از توابع شهر مریوان در کمین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته بود و پس از تلاش برای رهایی از شلیک این نیروها و حفظ جان خود ماشین نامبرده چپ شده و سبب مجروحیت شدید وی میشود.

عبد الرحمان با براثر جراحات شدید به بیمارستانی در شهر سنه منتقل میشود و پس از گذشت چندین روز در تاریخ ۲۵ فروردین جان خود را از دست دادەاست.

جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان حکومت خود بر جغرافیای ایران از کشتن و قتل و عام جوانان کورد در شرق کوردستان خود داری نکرده است و با گسترش فقر سیستماتیک جوانان کورد را مجبور به امرار معاش از طریق انجام کارهای خطرناک وا داشته و در همین راستا خود نیز بدون هیچگونه ترس و قبول مسئولیتی به صورت هدفمند جان جوانان کورد را میگیرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان