سالگرد انفال ١٨٢ هزار كورد از سوى حكومت بعثى عراق

سالگرد انفال ١٨٢ هزار كورد از سوى حكومت بعثى عراق

Kmmk:
امروز ١٤ ابريل سالگرد آغاز قتل و عام كوردهاست در عملياتى موسوم به انفال كه از سوى حكومت بعث عراق در سال ١٩٨٨ ميلادى در ٨ مرحله كه طى چند ماه صورت گرفت و بيش از١٨٢ هزاركورد در جنوب كوردستان در حد فاصل مناطق گرميان تا بهدينان قتل و عام شدند.

تدارك قتل وعام انفال در ماه مارس ١٩٨٧ توسط على حسن مجيد مشهور به على كيمياى كه در كشتار دست جمعى شهر حلبچه نيز توسط همين فرد تدارك ديده شده بود گرفته شد ، و در ماده پنج اين عمليات امده كه بازداشت شدگان بين ١٥ تا ٧٠ ساله بازجويى و سپس كشته شوند.

در اين قتل عام جمعى كه نزديك به ٢ سال طول كشيد ١٨٢ هزار نفر شهروند كورد قتل و عام و هزاران نفر آواره و دست كم ٣ هزار روستا ويران و خالى از سكنه شدند و تا كنون از سرنوشت هزاران تن كسانى كه توسط ارتش با كاميون به نقاط نامعلومى منتقل شده بودند هرگز خبرى بدست نيامد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان