كشته و زخمى شدن ١٢ شهروند عفرين بر اثر انفجار مين در منطقه حلب زير حاكميت حكومت اسد

KMMK: شهروندان عفرين كه به خاطر حملات نيروهاى حكومت اشغالگر تركيه و نيروهاى تبهكار وابسته به ان مجبور به ترك اين شهر و آواره مناطق ديگر شدند.

در پی این آواره‎گی١١ شهروند براى مداواى پزشكى به شهر حلب رفته بودند. اين شهروندان بر اثر انفجار مين كار گذاشته شده توسط حكومت سوريه در روستاى تل جبين كشته شدند. كه در ميان انها يك كودك  به نام ” روبه ل محمد ” زخمى شده است.

اسامى ١١ شهروند كشته شده عفرين: فيدان خليل ٦٢ ساله ، شيرين حمد وسيمو ٣٠ ساله ، حسن سيدو ٨٦ ساله ، قدرت موسى سليمان ٦٥ ساله ، حميده خليل حسو ٢٣ ساله ، روهين ياسرعبدو ٣٦ ساله ، همه ى اين شهروندان اهل روستاى قستل جندو از توابع عفرين و ايزدی هستند.

همچنين زكيه محمدبكر ٥٦ ساله ، نوروز منان محمد ٦ ساله ، ولات محمدبكر، نوژين محمد بكر ٣ ساله اهل روستاى قه ره بابا از توابع راجو عفرين جان خود را از دست دادند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان