وزارت اطلاعات افشین حسین پناهی را تهدید بە تجاوز جنسی کرد

KMMK: وزارت اطلاعات جهوری اسلامی ایران ، ۱۰ بهمن ۱۳۹۶هنگامی که رامین و افشین حسین پناهی در سلولهای انفرادی زندان مرکزی جمهوری اسلامی در سنه(سنندج) در اعتصاب غذا بودند، ایشان را تحت فشار قرار داده و برای فشار به رامین و شکستن اعتصابش، مسئولان امنیتی زندان و بخصوص چند مامور وزارت اطلاعات، تهدید کرده بودند که در صورت ادامه اعتصاب غذا، جلو چشمان رامین, به افشین تجاوز جنسی خواهند کرد.

اطلاعات منتشر شده حاکی از آن است که همانجا تا حد مرگ این دو زندانی سیاسی کورد را شکنجه کرده و بطور بیهوش رهایشان می کنند.

قابل ذکر است که: حکم اعدام رامین حسین پناهی در دیوان عالی کشور در قم تایید شده است و خطر اعدام این زندانی سیاسی کورد را شدیدا تهدید می کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان