خطر شيوع بيماريهاى واگير”وبا” و “سالك” در مناطق زلزله زده استان كرماشان

خطر شيوع بيماريهاى واگير”وبا” و “سالك” در مناطق زلزله زده استان كرماشان

KMMK:
معاون بهداشت وزير بهداشت از خطر شيوع بيماريهايى همچون وبا و سالك در مناطق زلزله زده كرماشان ابراز نگرانى كرد و گفت: با و جود فاضلابهاى منطقه و وضعيت اسكان مردم، خطر اپيدمى اين دو بيمارى جدى است.
دكتر عليرضا رئيسى با اشاره به آغاز فصل گرما و افزايش دما در سرپل دهاب از شيوع بيماريهاى وبا و سالك اظهار نگرانى كرد.
وى از احتمال افزايش عقرب گزيدگى و مارگزيدگى نيز ابراز نگرانى نمود.
رئيسى با توجه به طرفين كم بيمارستانها احتمال داده كه در صورت بروز اپيدمى نتوان آن را كنترول كرد.
با وجود هشدارهاى فراوان در مورد شيوع بيماريهاى واگير در مناطق زلزله زده با وجود گذشت ٥ ماه هنوز سيستم فاضلاب سر باز و غير بهداشتى است و اين نشان بارزى از عدم احساس مسئوليت دولتمردان در مقابل مردم و بى كفايتى دولت، عدم برنامه ريزى و اهميت ندادن به سلامتى مردم زلزله زده ميباشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان