زخمى شدن يك كولبر در پيرانشهر

KMMK :  يك كولبر كورد به نام ” على گلچى ” در هنگام كولبرى از پرتگاه سقوط كرده و بشدت زخمى مى شود.

به نقل از گزارش ، اين كولبر كورد در ارتفاعات ” كانى خدا”ى شهر پیرانشهر به دليل ليس خوردن از ارتفاع به پايين پرتاب مى شود و جراحات زيادى به ان وارد مى شود و سپس به كمك كولبران ديگر براى مداواى پزشكى به بيمارستان منتقل مى شود.

شهروندان كورد در شرق كوردستان ديگر هيچ اميدى به افزايش و شكوفايى وضعيت اقتصادى خود از سوى حكومت جمهورى اسلامى ايران ندارند و به دليل بيكارى و براى مايحتاج اوليه زندگى مجبور به شغل كولبرى مى شوند و در اين مسير با خطراتى همچون : پرتگاهها و راههاى ناهموار ، سرما ، سنگينى بار و ميدانهاى مين گزارى شده ، روبرو هستند و پس از گذشتن از اين خطرات ، به دست نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى مورد هدف تيراندازى قرار مى گيرند و سالانه افراد زيادى از كولبرها جان خود را يا از دست مى دهند و يا زخمى مى شوند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان