انتقال روناک آقایی بەزندان جهت تحمل حبس

KMMK: امروز ۱۵ فروردین ۱۳۹۷، روناک آقایی فعال مدنی کورد که قبلا از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران به تحمل ۶ ماه حبس محکوم شده بود جهت تحمل حبس خود به زندان ایران در مهاباد منتقل شد.

قابل ذکر است که: روناک اقایی، فعال مدنی ۵۴ ساله کورد در دهه شست به اتهام ” همکاری با احزاب کورد “۵ سال را در زندان سپری کرده است و آخرین بار در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹٦  به اتهام مشارکت در تجمعات حمایتی از برگزاری رفراندوم استقلال جنوب کوردستان بازداشت و پس از سپری کردن مراحل شکنجه و بازجویی در اداره اطلاعات جمهوری اسلامی، از سوی دادگاه به ۶ ماه حبس محکوم شده بود و با تودیع وثیقه ۲۰۰ میلیونی به طور موقت آزاد شده بود.

قابل ذکر است که نامبرده بر اثر شکنجه مامورین اطلاعات به شدت مجروح شده و دارای تومور مغزی است و باید تحت درمان و مداوا قرار بگیرد و ماندن در حبس برای وی امکان پذیر نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان