خطر ديپورت يك پناهجوى سیاسی كورد از سوئد به ايران

Kmmk,

يك پناهجوى كورد به نام ” رسول عزيزى ” اهل شهرستان سردشت در آستانه خطر ديپورت به ايران از سوى مقامات قضائى كشور سوئد قرار دارد.

بنا بر گزارش رسیدە ” رسول عزیزی ” فعال سیاسی بودە وبە سبب همین امر نیز  نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در کوردستان در پی بازداشت وی و تحت تعقيب قرار میدهند ناگزیر مجبور به ترك اين كشور شده است .

لذا‌ در صورت بازگشت و ديپورت وى از سوى دولت سوئد جان وى به مخاطره خواهد افتاد.

لازم بە یاداوریست مقامات قضائى كشورسوئد به وى اطلاع داده اند كه به زودى به ايران ديپورت خواهد شد.

پناهجو به شخصی اطلاق می شود که به علت در خطر بودن جان در کشور خود ، تحت تعقیب بودە و از سوی حکومت یا دلایل دیگر در کشور خود نتواند زندگی کند و برای همیشه تصمیم به خروج از کشور می گیرد و به معنی خروج مادام العمر یا تبعید از کشور است و بر همين اساس طبق قوانين بين المللى و نهادهاى حقوق بشرى و سازمان ملل حمايت مى شوند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان