اعتراض و تحصن عمومى در چند شهر شرق كوردستان

KMMK: سه شنبه ١٤ فروردين ماه ١٣٩٧ خورشيدى ، شهروندان شهرهاى ( جوانرو ، مريوان و سقز ) از شرق كوردستان در اعتراض به سياستهاى فقير نمودن مردم شرق كوردستان از سوى حكومت جمهورى اسلامى ايران و بستن مرزها ، دست به تحصن ، اعتصاب و اعتراض عمومى زدند.

درشهر سقز ، بخش بزرگى از بازار عمده پارچه ، پوشاك و لوازم خانگى در اعتراض به بسته شدن معابر موقت مرزى و افزايش حق گمرك و ترخيص كالا تعطيل شده است.

شهروندان شهرهاى جوانرو و مريوان در اعتراض به بستن مرزهاى كولبرى و همچنين به بهانه تأسيس پايانه گمركى كه موجب متضرر شدن بازاريان و توقف چرخه ى اقتصادى شده ، مغازه هاى خود را تعطيل و در مقابل فرماندارى اين شهرها دست به تجمع و تحصن اعتراضى زده اند.

لازم به ذكر است كه ، حكومت جمهورى اسلامى ايران هيچ گونه سرمايه گزارى دولتى تاكنون در شرق كوردستان نكرده و با سياست امنيتى كردن اين منطقه از سرمايه گزارى خصوصى نيز جلوگيرى مى كند و بر همين اساس درصد بيكارى ، فقر به شدت رو به افزايش است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان