جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

بازداشت ١٦٠ نفر از معترضین عرب در جریان اعتراضات اخیر در خوزستان

ک م م ک kmmk:
در جریان اعتراضات اخیر مردمی در استان خوزستان، حدود ۱۶۰ نفر از شهروندان عرب توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده اند.
تنها در بندر ماهشهر و شهرك كوره(طالقاني) در طى روز هاى شنبه 11 فروردين و يكشنبه 12 فروردين 1397، نيروهاى امنيتی ایران یازده نفر از شهروندان معترض را بازداشت كرده اند و به مكانهاى نامعلوم منتقل كرده اند.
خانواده ها از سرنوشت بازداشت شدگان اطلاعى ندارند.
اسامى بعضى از بازداشت شدگان اين شهر بشرح زير است :
   ۱-فواد حرداني ۲-فاضل البوصبیح ۳-حسین البوصبیح ۴-ابراهیم آل بوعلي ۵-فاضل عوادي ۶-محمد البوغبیش (البوبدر) ۷-ستار آل بوصبیح ۸-پیروز آل بوصبیح ٩-حمید البوغبیش (زبیدي) ١٠-رضا البوغبیش ١١-مهدي آلبوغبيش
  با احتساب بازداشتهاى قبلى، تعداد بازداشت شدگان از روز اول اعتراضات تا كنون به 160 نَفَر رسيدند كه بين آنها 18 تن زير سن ١٨ سال هستند .
شهروندان عرب استان خوزستان در اعتراض به سیاست های دولتی که بر مبنای تبعیض نژادی علیه ملت عرب ، خواستار تغییر سیاست های حکومت ایران شده اند.
حکومت ایران همواره سیاست تبعیض و‌ انکار ملل غیر فارس را داشته است و در این رابطه همواره سعی در اسیمیلاسیون و حذف فیزیکی ملل اقدام کرده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

دستگیری دو هموطن کورد در شهر سنه

جنگل‌های محافظت شدە مرخیل، دشە و بلەبزان در شهرستان پاوه دچار حریق شد

خوی/ زخمی شدن دو کولبر دیگر