بازداشت یک شهروند كور در شهر سنه

Kmmk: روز دوشنبه ٢٨ اسفند ماه سال ١٣٩٦ خورشيدى، شهروند كورد اهل شهر سنه به نام ” عرفان ساعدپناه ” از سوى اداره اطلاعات جمهورى اسلامى در شهر سنه احضار و بازداشت مى شود. از سرنوشت نامبرده تا امروز هيچ اطلاعى در دست نيست.

اداره اطلاعات جمهورى اسلامى در شهر سنه پس از احضار «عرفان ساعدپناه» بلافاصله وى را بازداشت کرده و خانواده نامبرده چندین بار براى كسب اطلاع از فرزندشان به اداره اطلاعات مراجعه مى كنند ولى به انها اجازه ملاقات با نامبرده داده نمى شود.

عرفان ساعد پناه دانشجوى كارشناسى ارشد علوم سياسى در دانشگاه خوارزمى تهران و استاد زبان كوردى در شهر سنه مى باشد و چهار اثر در مورد اين مسائل از ايشان منتشر شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان