کشتن یک جوان در شهر کرکوک جنوب کوردستان

KMMK:امروز ۷ فروردین ۱۳۹۷ خورشیدی در محله ئازادی شهر کرکوک یک جوان کورد بانام “حمزه” کشته شد.

بر اساس خبر نامبرده به دلیل داشتن مقادیر بیشتری از هرمون و ترنس بودن وی رفتاری شبیه به جنس ماده داشته است.
بر اساس گفته یکی از شاهدان حادثه که میگوید من این فرد را از نزدیک میشناختم و اهل یک محله بودیم با چشم خود شاهد ضرب و شتم شدد نامبرده به دست پلیس بوده ام.

قابل ذکر است که: اسلام سیاسی جنوب کوردستان را زیر چطر خود قرار داده است و بر اساس راهنمایی مراجع آیینی تندرو فتوای کشتن عقیدههای جداگانه را صادر میکنند و فعالان و زنان و افراد سکولار را مورد ترور و شکنجه با بر انگیختن مراجع آیینی تندرو و سلفیها روی میدهد.

ما به عنوان جمعیت حقوق بشر کوردستان از نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی و فعالان در جنوب کوردستان خواستاریم که عرصه را بر این مراجع آیینی تندرو تنگ کنند و در مقابل آنها ایستادگی کنند تا زنان و مردم بیگناه از این بیشتر قربانی رفتار تندخویانه اسلام سیاسی نشوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان