حکم افشین حسین پناهی در دادگاه تجدید نظر تایید شد

KMMK: افشین حسین پناهی فعال مدنی که در مورخ ۵ تیر ماه سال ۱۳۹۶ خورشیدی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در منزل خود بازداشت شده بود و از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه به هشت سال و نیم زندان محکوم شده بود. محکومیتش از سوی دادگاه تجدید نظر تایید شد.

افشین حسین پناهی فعال مدنی کورد و برادر رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کورد که در ۲ تیر ماه سال گذشته پس از مجروح کردن رامین باشلیک مستقیم گلوله بازداشت شده بود، در منزل خود بازداشت و پس از برگزاری دادگاه چند دقیقه ای به هشت سال و نیم حبس محکوم شده بود، پس از اعتراض و فرستادن پرونده نامبرده به دادگاه تجدید نظر این حکم نیز از سوی دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلامی درسنه تایید شده است.

قابل ذکر است که: افشین حسین پناهی فعالیتهایی همچون همکاری با نهادهای محیط زیستی را در کارنامه خود دارد و در سال ۱۳۹۰ پس از پیگیری مرگ مشکوک برادرش (اشرف حسین پناهی) به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال زندان محکوم و آن را سپری کرده بود.

همچنین رامین حسین پناهی نیز در مورخ ۵ بهمن ماه سال گذشته از سوی دادگاه انقلاب در سنه با ریاست قاضی “سعیدی” به اتهام ” اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کوردستانی ” به مجازات اعدام محکوم شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان