زخمى شدن يک كولبر از سوى نيروهاى هنگ مرزى در سردشت

جمعیت حقوق بشر کوردستان “kmmk” : چهارم فروردين ماه سال ١٣٩٧ خورشيدى، در نزديكى روستاى كانى زرد از توابع شهر سردشت در شرق كوردستان، كاروانى از كولبران مورد هدف تيراندازى مستقيم نيروهاى هنگ مرزى قرار گرفتند كه بر اثر ان يک كولبر به نام ” لقمان احمدزاده ” ٣٧ ساله و ساكن روستاى شموله از توابع ربط زخمى شد.

نامبرده هم اكنون در بيمارستان شهر سردشت تحت مداواى پزشكى قرار دارد.

لازم به ذكر است كه؛ شهر سردشت با آمارى كه به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان رسيده، مرگبارترين منطقه شرق كوردستان براى كولبران محسوب مى شود و به دليل عدم پيگيرى مسئولان قضائى در مورد کشتار کولبران به دست نيروهاى نظامی، هر ساله آمار كشتار كولبران رو به افزايش است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان