کشتن یک کاسبکار کورد توسط نیروهای امنیتی

كشتن كولبران كورد توسط نیروهای امنیتی،و بازپس دادن جسد به شرط پرداخت پول!

تیراندازی و کشتن کولبران کورد در شرق کوردستان ادامه دارد.کاسبکاری کورد اهل شهر بوکان ،در مرز سردشت از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران کشته شد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان:یک کاسبکار کورد اهل شهر بوکان در شرق کوردستان به نام”جعفر” برای تامین مایحتاج روزانه زندگی خانواده اش ،از بوکان به مرز سردشت راهی می شود که در روستای “بیتوش”در شهر سردشت ،توسط نیروهای امنیتی مورد اثابت گلوله قرار می گیرد وجانش را ازدست می دهد.

گفته شده است: خانواده کاسبکاری که جان خود را به دلیل تیراندازی مامورین امنیتی از دست داده بود برای باز پس گرفتن جسد،به دادگاه سردشت مراجعه می کنند.
و مقامات قضایی برای باز پس دادن جسد قربانی، از خانواده مقتول می خواهند در عوض تحویل دادن جسد ،باید مبلغ 600 هزار تومان را به حساب دادگستری واریز نمایند،در غیر اینصورت جنازه جانباخته تحویل خانواده داده نمی شود.

گفته شده است:  در همان زمان نیروهای امنیتی به سوی کاسبکاران تیر اندازی می کنند.واین تیر اندازی باعث تلف شدن 100 راس اسب کاسبکاران کورد در مرز سردشت می شود.

باتوجه به گزارشاتی که به دست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیده،سالانه توسط نیروهای امنیتی_انتظامی کاسبکاران وکولبران کورد مورد حمله قرار می گیرند ودر این حملات بارها شهروندان کورد جان خود را ازدست داده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
23.03.2016