کشتە و مجروح شدن سه نفر بر اثر انفجار خمپاره

KMMK:امروز جمعه ۳ فروردین در سرآبله از توابع استان ایلام انفجار خمپاره بانی مرگ ۲ تن از عضای یک خانواده بانامهای “شکرالله رحیمی” و “علی رضا رحیمی ” فرزند شکرالله شد و همچنین مادر خانواده نیز مجروح شده است.

این انفجار زمانی رخ داده است که این افراد میخواسته اند خرج و مواد منفجره داخل خمپاره را خارج کنند.

قابل ذکر است که: این ادوات انفجاری به جنگ نزدیک به سه دهه پیش ایران و عراق اختصاص دارند و بی مسئولیتی مقامات جمهوری اسلامی ایران در خصوص پاکسازی مناطق مرزی در شرق کوردستان به خصوص میادین مین و نبود آموزشهای لازم در رابطه با خطرات احتمالی این ادوات و میادین شاهد رویداد چنین اتفاقاتی هستیم.

جمعیت حقوق بشر کوردستان