كشتار دست جمعى حلبچه ، ژنوسايد يك ملت بود/ و تكرار يك ژنوسايد ديگر

جمعيت حقوق بشر كوردستان ضمن يادآورى بمباران شيميايى حلبچه كه در ١٦ مارس ١٩٨٨ از سوى حكومت بعث عراق به رياست صدام حسين رويداد و هزاران نفر جانشان را از دست داد اين رويداد دهشتناك را يك جنايت عليه بشريت و ژنوسايد مى داند.

جنايت بمباران شيميايى حلبچه در ١٦ مارس ١٩٨٨ ميلادى به رياست صدام حسين رويداد كه در چند ثانيه بيشتر از ٥٠٠٠ انسان غير نظامى كشته و به غير از كشته شدن ٥٠٠٠ نفر ، هزاران نفر نيز شيمياى و زخمى شدند و پس از ان روز تا اين زمان از تبعات ان در رنج هستند.

جدايى از بمباران شيميايى حلبچه ، ده ها شهر و روستاى ديگر كوردستان كه توسط حكومت ان وقت عراق بمباران شد و صدها نفر قربانى گرفت ، شهرهاى همچون سردشت ، مهران در شرق كوردستان نمونه هاى از اين تراژدى هستند.

حکومت بعث با هدف نابودی کامل ملت کورد در جنوب کوردستان در پروسەی عملیاتیی بە نام انفال بیش از ۱۸۲٠٠٠نفر را بە کام مرگ برد وهزار روستای کوردستان را ویران کرد.

در اين سال ٢٠١٨ ضمن يادآورى ان روز تراژدى و سياه ، ولى تاكنون اين جنايت از سوى جامعه جهانى ( سازمان ملل) به عنوان جنايت عليه بشريت شناخته نشده است . همزمان يكبار ديگر كوردستان مورد هجوم و حمله يك جنايت ديگرى ، قبلا شنگال و كوبانى ، و اكنون عفرين در غرب كوردستان كه مورد هجوم دولت تركيه قرار گرفته و جنايتى ديگرى توسط دولت تركيه در اين لحظه در حال وقوع است ولى همچون گذشته ، سازمانهاى بين المللى هيچ واكنشى نشان نمى دهند.

شایان ذكر است پس از سرنگونی حکومت بعث ودادگاهی کردن صدام حسين هيچ فرصتى بە ملت کوردستان دادە نشد کە صدام حسین را به خاطر جنایت انجام شده در حق این ملت به محاکمه بکشانند و او را بازخواست کنند. هیچ تحقیقی ازصدام حسين توسط ملت كورد جهت روشن شدن اصل واقعه نقش و رل جامعه بين الملل در اين تراژدی روشن شود.

همچنین فرصت داده نشد که دول و مراکزی کە بە حکومت وقت عراق یاری رساندند تا این حکومت بە سلاح شیمیایی دست یابد،دادگاهی شوند و مورد حسابرسی قرار گیرند، مراکز و شرکت های تولید کننده مواد شیمیایی از جمله شرکتهایی از آلمان،اتریش و چندین دولت دیگر که در تولید این سلاح مخرب در عراق نقش داشتند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن ياداورى تراژدی حلبچە و قربانیان ان ، بار دیگر این نسل کشی وحشیانە را محکوم کردە و از حکومت اقلیم جنوب کوردستان،دولت جديد عراق و جامعەی بین الملل خواستار است که این تراژدی را بەعنوان نسل کشی و ژینوساید بشری شناسایی کنند و شرکتهای تولید کنندە و دولت های سهیم در این واقعە ناگوار بشری رابە دادگاههای جهانی بکشانند و ضمن دلنوایی از قربانیان و به منظور همنوایی با انها جبران خسارت شوند.‎

جمعیت حقوق بشر کوردستان