کشور آلمان همچنان به ترکیه اسلحه می فروشد

KMMK : امید نوری بور نماینده حزب سبز آلمان گفته است که: «دولت بعد از تداوم حملات ترکیه به عفرین و غرب کوردستان (روژاوا ) رضایت داده است که به ارزش میلیونها یورو اسلحه به کشور ترکیه بفروشد.»

بر اساس نوشته ای از وزارت بازرگانی و تجارت کشور آلمان که در جواب یک سوال از این نماینده که از مجلس پرسیده است: در پنج هفته اول حملات به عفرین ، کشور آلمان برای فروش اسلحه به ترکیه به ارزش ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو رضایت نشان داده است.

مدتی پیش و در ماه فوریه امسال، وزیر دفاع پیشین آلمان ” زیگما گابریل ” تاکید کرده بود که به دلیل حملات ترکیه به عفرین آلمان فروش اسلحه به ترکیه را متوقف کرده است .

جمعیت حقوق بشر کوردستان