سه کودک و دو زن بر اثر بمباران مرکز عفرین جان خود را ازدست دادند 

KMMK : بر اثر حملات جنگنده های ارتش ترکیه روی مرکز عفرین سه کودک و دو زن دیگر کشته شدند .

این حملات در حالی است که صدها هزار نفر در  عفرین زندگی می کنند و ارتش ترکیه و گروهک های وابسته به این کشور بدون در نظر گرفتن جان غیر نظامیان به حملات خود ادامه می دهند.

در انجام حملات هوایی امروز در روستای (تیرینکی) یک مرد ۴۹ ساله با نام” عبدالله ابابکر ” نیز به شدت مجروح شد.

گزارش شده که حملات ترکیه از دیروز تا به امروز سنگین تر شده است .

جمعیت حقوق بشر کوردستان