آمار قتل‌عام‌های ۵٢ روزه شهروندان کانتون عفرین از سوی حکومت ترکیه

KMMK:  هلال احمر کورد آمار جنایات و قتل‌عام‌های حکومت ترکیه علیه شهروندان کانتون عفرین را تهیه و منتشر کرد.

بنابه گزارش شورای بهداشت کانتون عفرین، طی ۵۲ روز حملات اشغالگرایانه‌‌ رژیم ترکیه و تبهکاران وابسته به حکومت ترکیه علیه عفرین، ۲۳۲ نفر غیرنظامی از جمله ۳۵ کودک و ۲۹ زن جان خود را از دست داده اند. حملات این کشور عضو ناتو به زخمی‌شدن ۶۶۸ نفر شامل ۹۰ کودک و ۱۰۰ زن منجر شده است. ترکیه در حملات به مرکز شهر عفرین، مناطق جندریس، شیه، راجو، بلبله، مابتا، شَرا و شَراوا و روستاهای تابعه ساکنان غیرنظامی را مستقیما هدف قرار داده است.

اجساد فراوانی هنوز ناپدید هستند
بنا به مستندات شورای بهداشت کانتون عفرین و هلال احمر کورد در حملاتی که از ۲۰ ژانویه/٣٠ دی ماه علیه مرکز عفرین و ۷ بخش آن آغاز گردیده تا تاریخ ۶ مارس -یعنی ظرف مدت یک ماه و نیم گذشته- ۲۲ کودک، ۲۸ زن و ۱۶۶ مرد جان سپرده‌اند. هلال احمر کرد-شعبه‌ی عفرین بیان کرده که شمار قربانیان بیشتر از آمار موجود است و اجساد فراوانی هنوز ناپدید می‌باشند.

نود درصد کشتار شهروندان از سوی جنگنده‌ها صورت گرفته است
هلال احمر کورد آمار قربانیانی که طی فاصله زمانی ۲۰ ژانویه و ۱۰ مارس در مرکز عفرین و بخش‌های آن به قتل رسیده‌اند را بطور جداگانه ثبت کرده و یادآوری نموده است که بیش از ۹۰ درصد از قتل‌عام‌ها توسط جنگنده‌ها و هواپیماهای بدون سرنشین صورت گرفته است.

آمار ۵۰ روزه هلال احمر
بنابر داده‌های هلال احمر کورد شمار غیرنظامیانی که طی مدت زمانی ۲۰ ژانویه و ۱۰ مارس به قتل رسیده و یا زخمی شده‌اند در هر یک از بخش‌‌های کانتون عفرین به این ترتیب است:

مرکز عفرین
کودک: ۵ کشته، ۱۲ زخمی

زن: ۱ کشته، ۸ زخمی

مرد: ۴ کشته ۱۶ زخمی

در مجموع: ۱۰ کشتە، ۳۶ زخمی

بخش جندریس
کودک: ۴ کشتە، ۱۸ زخمی

۵زن ، ۱۸ زخمی

مرد: ۱۷ کشتە، ۷۱ زخمی

در مجموع: ۲۶ کشتە، ۱۰۷ زخمی

بخش شیه
کودک: ۱ کشتە، ۴ زخمی

زن: ۳ کشتە، ۹ زخمی

مرد: ۹ کشتە، ۳۲ زخمی

در مجموع: ۱۳ کشتە، ۴۵ زخمی

بخش راجو
کودک: ۱ کشتە، ۱۴ زخمی

زن: ۲ کشتە، ۱۷ زخمی

مرد: ۷ کشتە، ۸۱ زخمی

در مجموع: ۱۰ کشتە، ۱۱۲ زخمی

بخش مابتا
کودک: ۶ کشتە، ۲ زخمی

زن: ۱ کشتە، ۴ زخمی

مرد: ۵ کشتە، ۱۶ زخمی

در مجموع: ۱۲ کشتە، ۲۲ زخمی

بخش بلبله
کودک: – کشتە، ۷ زخمی

زن: – کشتە، ۵ زخمی

مرد: ۳ کشتە، ۱۵ زخمی

در مجموع: ۳ کشتە، ۲۷ زخمی

بخش شَرا
کودک: – کشتە، ۲ زخمی

زن: ۲ کشتە، ۳ زخمی

مرد: ۵ کشتە، ۲۱ زخمی

در مجموع: ۷ کشتە، ۲۶ زخمی

بخش شَراوا
کودک: ۱۲ کشتە، ۱۸ زخمی

زن: ۵ کشتە، ۴ زخمی

مرد: ۴ کشتە، ۱۸ زخمی

در مجموع: ۲۱ کشتە، ۴۰ زخمی

در همین رابطه قطعنامه شورای امنیت نقض شد و ترکیه به کشتار مردم ادامه داد
طبق داده‌های شورای بهداشت کانتون عفرین در عرض ۶ روز (از اول تا ششم مارس) پس از تصمیم آتش‌بس یکماهه شورای امنیت سازمان ملل متحد، رژیم ترکیه در عفرین و نواحی وابسته به آن ۲۰ نفر غیرنظامی از جمله ۳ کودک، ۵ زن و ۱۲ مرد را به قتل رسانده است. از ۶ مارس تا هم اکنون نیز شمار زیادی غیرنظامی از سوی رژیم تروریستی ترکیه و تبهکاران وابسته به آن به قتل رسیده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان