بازداشت و بی‌اطلاعی از سرنوشت یک پیرو آیین یارسان

جمعیت حقوق بشر کوردستان (kmmk): یکی از پیروان آیین یاری به نام سید پیمان پدرود در تاریخ ۸ دی‌ماه سال جاری پس از خروج از منزل در شهر کرج بازداشت‌شده است.

به گفته یک منبع آگاه: «بعد از دو ماه خانواده‎ایشان از سوی منابعی غیررسمی در جریان بازداشت سید پیمان آگاه شده و علیرغم پیگیرهای متداوم خانواده‎اشان از دلیل و مکان بازداشت وی اطلاعی به دست نیامده است.»

سید پیمان پدرود فعال یارسانی طی سال‌های گذشته چندین بار در رابطه با فعالیت و دفاع از شهروندان پیرو آیین یاری بازداشت‌شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان