اسارت ٣٠٠شهروند روستاى ميدان اكبز در حومه راجو از سوى ارتش تركيه

KMMK:امروز ٧ مارس سال ٢٠١٨ ميلادى ، ارتش تركيه و تبهكاران وابسته به ان ٣٠٠ شهروند را در روستاى “ميدان اكبز ” حومه بخش راجو از عفرين به اسارت گرفته اند و انها را ناچار به مصاحبه و مجبور به تعريف از ارتش تركيه در جلو دوربين مى كنند.

به نقل از گزارش ، در يك هفته گذشته ارتش تركيه اين روستا را محاصره كرده و بنابه منابع محلى ، شهروندان روستاهاى : مسكوت ، والكلى ، كور ، گاز ، كوسا و اربلى به علت اين كه سپاه تركيه راههاى خروجى اين شهرها را بسته اين شهروندان نتوانسته اند خود را به عفرين برسانند و ارتش و تبهكاران متجاوز تركيه انها را به اسارت و در روستاى ميدان اكبز جمع كرده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان